ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей документ є публічною офертою та публічним договором про надання інформаційних послуг (далі за текстом - Договір) і згідно ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України, що адресований будь-якій фізичній особі (далі - Консультант), є офіційною пропозицією Адміністратора, тобто компанії, що діє під комерційним позначенням «Консультант» (далі за текстом - Адміністратор) і містить всі істотні умови регламентування відносин, що виникають із будь-якою фізичною або юридичною особою, яка акцептувала цей Договір, прийнявши публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору, іменованого надалі «Консультант», спільно іменовані – «Сторони».

1. Загальні положення:

1.1. Публічний договір (надалі за текстом – Договір) являє собою договір між Консультантом і Адміністратором щодо надання доступу до функцій або сервісів Порталу та Мобільного додатку (надання юридичних послуг).

1.2. При використанні будь-якої функції або сервісів Порталу та Мобільного додатку Консультант незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цьому Договорі.

1.3. Договір з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома на Порталі та в Мобільному додатку.

1.4. Консультант надає свою згоду на дотримання умов цього Договору під час реєстрації на Порталі або Мобільному додатку при використанні будь-якого сервісу Порталу та Мобільного додатку. Використання Порталу та Мобільного додатку означає повне прийняття Консультантом умов Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Консультанта з будь-яким з положень цього Договору, Консультант не може користуватися доступом до функцій або сервісів Порталу та Мобільного додатку.

1.5. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома на Порталі та Мобільному додатку. Консультант користуючись Порталом та Мобільним додатком автоматично надає свою згоду на внесення змін до Договору без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Консультанта.

1.6. На Порталі та Мобільних додатках можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів.

1.7. У даному Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Адміністратор – юридична особа, створена відповідно до законодавства України Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮК «ПРИХОДЬКО ТА ПАРТНЕРИ»;

Портал – веб-портал в мережі Інтернет за адресою https://consultant.net.pl. Веб-портал є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

Мобільний додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою "Консультант", доступний для завантаження через App Store для мобільних пристроїв на базі iOS та через Google Play для мобільних пристроїв на базі Android;

Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і користується послугами Порталу та Мобільного додатку;

Консультант – це усі нижче перераховані категорії фахівців (спеціалістів), які прийняли умови цієї Угоди, погоджені Адміністратором та користується послугами Порталу:

- Адвокат/Юрист;

- Нотаріус;

- Бухгалтер/Аудитор;

- Приватний виконавець;

- Арбітражний керуючий;

- Патентній повірений;

- Митний брокер;

- Користувач – Клієнт та/або Консультант;

Консультація – можливість через мобільний телефон отримати онлайн консультацію з юридичних та/або бухгалтерських питань через Мобільний додаток «Консультант», а також отримати контактну інформацію про фахового спеціаліста з метою вирішення конкретного завдання. Консультація надається через технологічну онлайн платформу за принципом маркетплейс, яка дає змогу Консультантам Порталу консультувати з юридичних та/або бухгалтерських питань Користувачів та забезпечити надання юридичних та/або бухгалтерських послуг незалежними сторонніми постачальниками таких послуг особам, які використовують Мобільний додаток.

Послуга - можливість через мобільний телефон отримати відповідно до категорій онлайн послугу з юридичних та/або бухгалтерських питань через Мобільний додаток «Консультант», а також отримати контактну інформацію про фахового спеціаліста з метою вирішення конкретного завдання. Кожна послуга надається відповідно до алгоритму дій, який прописаний у Мобільному додатку відповідно до кожної послуги окремо. Послуга надається через технологічну онлайн платформу за принципом маркетплейс, яка дає змогу Консультантам Порталу надавати послугу з юридичних та/або бухгалтерських питань Користувач та забезпечити надання юридичних та/або бухгалтерських послуг незалежними сторонніми постачальниками таких послуг особам, які використовують Мобільний додаток.

Документ - можливість через мобільний телефон відповідно до категорії отримати шаблонний документ та/або індивідуальний документ для подальшого використання за власним бажанням через Мобільний додаток «Консультант».

Шаблонний документ - документ, що містить всі, але виключно елементи, які є «спільними» для різних документів даного типу.

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована за допомогою таких відомостей.

Банківська картка - банківська картка Міжнародної платіжної системи MasterCard, Visa;

Міжнародна платіжна система - міжнародні платіжні системи MasterCard, Visa. Міжнародні платіжні системи визначаються в залежності від приналежності Банківської картки Користувача до певної міжнародної платіжної системи. Доступ до міжнародної платіжної системи здійснюється Адміністратором за допомогою третіх осіб, уповноважених на надання фінансових послуг та які мають відповідні дозволи та ліцензії.

Програма лояльності - комплекс взаємовідносин, в результаті яких учасник програми лояльності має право користуватися всіма правами програми лояльності на відповідних умовах.

2. Порядок приєднання Консультантів до Порталу:

2.1. Приєднання Консультанта до Порталу здійснюється на основі його волевиявлення та означає його автоматичну згоду на обробку персональних даних та автоматичне приєднання до даного Договору;

2.2. Приєднання Консультанта до Порталу означає його автоматичну згоду на обробку Персональних даних, з метою належного користування сервісом Порталу;

2.3. Під час приєднання Консультанта до Порталу, необхідно щоб така фізична особа відповідала вимогам, передбаченими Розділом 3 цього Договору;

2.4. Приєднання до Порталу в якості Консультанта передбачає виконання конкретних дій самим Консультантом;

2.5. З метою реєстрації Консультанта на Порталі необхідно заповнити реєстраційну форму, передбачену Порталом, з метою збору та обліку персональних даних Консультанта;

2.6. Під час заповнення реєстраційної форми на Порталі для прииєднання Консультанта, останній зобов’язується надавати виключно достовірну інформацію про вид діяльності, рівень освітньої кваліфікації та щодо інших необхідних полів для заповнення;

2.7. У випадку надання недостовірної інформації, Адміністрація лишає за собою право неприєднання такої особи до Порталу, а у разі виявлення недостовірної інформації після приєднання Консультанта – виключення з обліку Персональних даних та з переліку Консультантів на Порталі;

2.8. У разі, коли особою було надано частково недостовірну інформацію або не повний обсяг необхідних даних – Адміністратор має право не підтвердити активацію Особистого кабінету Консультанта та повідомити про допущені помилки або наявні порушення та повідомити цю особу про такі помилки або порушення засобами електронного зв’язку з метою їх усунення;

2.9. Після успішно заповненої форми реєстрації Консультанта, створення його Особистого кабінету та підтвердження щодо його Приєднання, для остаточної активації Особистого кабінету, Консультант зобов’язується приєднати дані персонального активного банківського рахунку, з метою проведення необхідних розрахункових операцій;

3. Вимоги до Консультанта для приєднання до Порталу:

3.1. У відповідності до п.2.3. даного Договору, Консультант має відповідати конкретним встановленим вимогам з метою користування Порталом;

3.2. Адміністратор Порталу встановив вичерпний перелік вимог для особи, що планує приєднання до Порталу в якості Консультанта;

3.3. Невідповідність особи хоча б одній з встановлених вимог до Консультанта означає відмову у приєднанні особи до Порталу та неможливість співпраці за цим Договором;

3.4. Особа має на меті приєднання до Порталу у якості Консультанта має відповідати таким встановленим вимогам:

- особа є повнолітньою та не обмежена у своїй дієздатності

- особа має вищу юридичну освіту, про що необхідно надати підтверджуючу скан-копію;

- у разі коли така особа завершує навчання за денною формою здобуття вищої освіти за спеціальністю «Право» в закладі вищої освіти та перебуває не менш ніж на третьому курсі навчання, така особа має надати під час заповнення форми приєднання Консультанта підтверджуючу довідку з місця навчання у вигляді скан-копії оригіналу документа;

- особа вільно володіє державною мовою;

3.5. Особа що приєднується до Порталу за встановленим Договором зобов’язується надати дані для пошуку особистого приватного або особистого робочого акаунту в месенджері Телеграм;

3.6. Особа, яка приєднується до Порталу в якості Консультанта зобов’язується надати необхідні персональні дані для перевірки особи на відповідність встановленим вимогам у п. 3.4. даного Договору;

3.7. До персональних даних, які надаються особою, яка приєднується до Порталу в якості Консультанта, відносяться:

- прізвище, ім’я та по-батькові;

- довідкову інформацію про особу;

- номер мобільного телефону;

- активну адресу електронної поштової скриньки;

- назву (нік-нейм) акаунту особи в месенджері Телеграм;

- місто або область перебування.

3.8. Вибірково така особа може вказати за умови наявності унікальний код системи лояльності Порталу;

3.9. Особа, яка приєднується до Порталу має обов’язок під час заповнення реєстраційної форми для реєстрації у якості Консультанта приєднати до веб-сторінки скан-копію оригіналу документа про рівень освітньої або науково кваліфікації особи у сфері права;

3.10. Серед документів, що необхідно приєднати, має бути один з перелічених:

- диплом про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 081 Право;

- диплом про здобуття наукового ступеня рівня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право»;

- довідка з місця навчання (здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»), а саме акредитованого закладу вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», про здобуття освіти за денною формою навчання на третьому або четвертому курсі програми.

4. Порядок внесення змін в Особистому кабінеті Консультанта:

4.1. У разі, коли дані з персональних даних Консультанта змінились, така особа зобов’язується актуалізувати такі дані;

4.2. З метою актуалізації даних Консультанта, така особа в Особистому кабінеті зобов’язана обрати необхідне поле з інформацією, яку необхідно змінити та натиснути на іконку олівця;

4.3. Після внесення змін до персональних даних Консультанта, внизу веб-сторінки Порталу необхідно натиснути на кнопку «Надіслати на модерацію»;

4.4. По завершенню внесень змін Консультантом, оновлена інформація є збереженою та переданою Адміністратору Порталу для підтвердження вказаних даних;

4.5. Адміністратор в індивідуальному порядку ознайомлюється з наданою інформацію та приймає рішення про підтвердження внесення змін відповідно до даного Договору;

5. Види діяльності Консультанта на Порталі:

5.1. Консультант має право користуватись усіма доступними запропонованими функціями сервісу у відповідності до встановлених вимог даного Договору;

5.2. Консультант самостійно приймає рішення про вчинення певний дій або бездіяльність на Порталі;

5.3. Консультант зобов’язується користуватись усіма доступними запропонованими функціями Порталу не порушуючи чинного законодавства та цього Договору;

5.4. Відповідно до запропонованих функцій на Порталі, Консультант має право вчиняти такі дії:

- ознайомлюватись з розміщеною на Порталі інформацією у будь-якому з доступних розділів, відповідно до Мапи Сайту;

- використовувати розміщену інформацію під час вчинення дій на Платформі;

- відповідати на актуальні запитання Користувачів Платформи у розділі «Актуально»;

- подавати для публікації авторські фахові статті на запропоновані теми за встановлену плату;

- не вчиняти будь-яких дій на Порталі, якщо інше не передбачене цим Договором або Законом;

5.5. Консультант зобов’язаний:

- дотримуватись етичних норм у комунікації з Адміністратором Порталу, Користувачами Порталу та іншими сторонами, що залучені до функціонування Порталу;

- надавати достовірну інформацію на запитання Користувачів Порталу у розділі «Актуальне»;

- якісно виконувати замовлення Користувачів у розділі «Послуги», дотримуючись встановлених строків, встановленого порядку виконання замовлення а також інших умов;

- у відповідь на створене питання Користувачем у розділі «Актуальне» запропонувати послугу у полі створення текстової відповіді, що відповідатиме запиту Користувача;

- завчасно повідомити Адміністратора Порталу про неможливість вчасно або відповідно до інших вимог виконати послугу, яка була закріплена за Консультантом;

- дотримуватись вимог, встановлених для написання та розміщення фахових публікацій;

5.6. Консультант зобов’язаний дотримуватись норм Закону України «Про авторське право і суміжні права» у питаннях користування медійними файлами, розміщеними на Порталі;

5.7. Консультант має право бути вчасно поінформованим про суттєві зміни у діяльності Порталу, що можуть вплинути на виконання замовлень, відповідей на запитання Користувачів та розміщення фахових статей на Порталі.

5.8. Консультант та/або Клієнт визнає, що використання Послуг може привести до виникнення зобов'язання з оплати послуг, які отримуються в результаті використання Порталу та Мобільних додатків.

Разом з тим, можливість для Адвокатів, Юристів, Нотаріусів, Бухгалтерів, Аудиторів, Приватних виконавців, Арбітражних керуючих, Патентних повірених, Митних брокерів надавати онлайн консультаційні послуги, а також рекламні послуги своєї діяльності, з метою отримання потенційних клієнтів. Послуги надаються через технологічну онлайн платформу за принципом маркетплейс, яка дає змогу користувачам Порталу консультувати з юридичних та/або бухгалтерських питань Клієнтів та забезпечити надання юридичних та/або бухгалтерських послуг незалежними сторонніми постачальниками таких послуг особам, які використовують Мобільний додаток.

6. Порядок виконання замовлення «Консультація» Консультантом:

6.1. Договір визначає основні права та обов’язки Консультанта щодо виконання ним замовлення Користувача про надання короткої письмової консультації за встановлену плату;

6.2. Плата за виконання замовлення Користувача про надання короткої письмової консультації здійснюється на закріплений банківський рахунок Консультанта;

6.3. Розмір оплати Консультанту за виконане замовлення про надання короткої письмової консультації встановлюється за конкретними умовами та положеннями Договору;

6.5. Портал пропонує Користувачу самостійно визначити вартість свого замовлення про надання короткої письмової консультації.

6.6. Вартість замовлення послуги про надання короткої письмової консультації не може бути нижчою встановлений Порталом розмір оплати таких замовлень;

6.7. Вартість замовлення послуги про надання короткої письмової консультації не має встановленого обмеження щодо максимальної вартості запитання Користувача;

6.8. Портал встановлює збір за користування функції виконання замовлення про надання короткої письмової консультації у розмірі половини від запропонованої Користувачем вартості виконання замовлення;

6.9. Консультант має право отримати оплату за виконання замовлення Користувача за таких умов:

- Користувач в Особистому кабінеті користувача позначив відповідь Консультанта найкращою;

- Користувач в Особистому кабінеті користувача не позначив жодну відповідь Консультантів найкращою протягом семи календарних днів, і такий Консультант першим надав коротку письмову консультацію Користувачу.

6.10. Розмір оплати Консультанту за виконане замовлення з надання короткої усної консультації встановлюється з врахуванням встановленого збору Порталом а також оголошеної вартості замовлення Користувачем.

7. Порядок виконання замовлення в розділі «Послуги» Консультантом:

7.1. Договір визначає основні права та обов’язки Консультанта щодо виконання ним замовлення Користувача про надання правової допомоги за встановлену плату;

7.2. Виконання замовлення Консультантом можливе за умови додаткового підписання договору про надання правової допомоги між Консультантом та Користувачем Порталу;

7.3. Всі замовлення в розділі «Послуги» виконуються в поетапному порядку, тобто у визначеній Порталом черговості вчинюваних Консультантом дій;

7.4. Вартість оплати роботи Консультанта за виконання замовлення а також вартість послуги для Користувача встановлюється Адміністратором Порталу;

7.5. Оплата за виконання замовлення в розділі «Послуги» Консультанту провадиться на персональний банківський рахунок Консультанта, закріплений в Особистому кабінеті Консультанта.

7.6. Оплата за виконання замовлення в розділі «Послуги» Консультанту здійснюється по завершенню виконання конкретного етапу замовлення;

7.7. Етап виконання замовлення в розділі «Послуги» вважається завершеним тоді, коли Консультант в Особистому кабінеті приєднав у відповідне поле виконання послуги документ, що відповідає результату виконання конкретного етапу, а Користувач в свою чергу підтвердив отримання документу належної якості;

7.8. Для виконання будь-якого замовлення із розміщених на Порталі, Користувач має підтвердити в Особистому кабінеті Користувача виконання такого замовлення за конкретним виконавцем, тобто Консультантом

7.9. На момент завершення виконання етапу Послуги Консультантом, після прикріплення в Особистому кабінету Консультанта документу, що вважається кінцевим для даного етапу, Користувач може підтвердити або відхилити прийняття такого результату;

7.10. Консультант самостійно зобов’язаний відслідкувати прийняття документу Користувачем в особистому кабінеті, про що свідчитиме перехід до виконання наступного етапу Послуги або пропозиція завантажити черговий документ в Особистому кабінеті Консультанта;

7.11. У разі, коли документ, який був завантажений Консультантом в Особистому кабінету Консультанта був відхиленим Користувачем у Особистому кабінеті Користувача, питання вирішення такого спору покладається на Адміністратора, який встановлює причини рішення Користувача та врегульовує таке питання;

7.12. Договір встановлює заборону на пряме спілкування та вирішення спорів між Користувачем та Консультантом без участі Адміністратора або поза визначеними майданчиками для такої комунікації;

7.13. Вирішення спорів, пов’язаних з якістю виконання послуги Консультантом, між Користувачем та Консультантом можливо лише за участі Адміністратора у встановленій формі та на визначеному майданчику (месенджері);

7.14. Портал гарантує зарахування коштів Консультанту в якості оплати виконаного ним замовлення, у разі, коли Консультант належним чином виконав свою роботу, надавши необхідний результат у встановлені строки, дотримуючись положень Договору, чинного законодавства тощо;

7.15. Особливості порядку виконання замовлення Консультантом «Правовий висновок» в розділі «Послуги» передбачені карткою самою послуги, що розміщена на веб-сторінці Порталу;

8. Порядок написання та розміщення статті на Порталі:

8.1. Відповідно до п.5.4. Договору Консультант має право займатись написанням та поданням фахових статтей для їхнього розміщення на Порталі Адміністратором за встановлену плату;

8.2. Конкретний перелік встановлених вимог до написання статті Консультантом розміщенний на Порталі в Особистому кабінет Консультанта в розділі «Статті»;

8.3. Кінцеве рішення про розміщення фахової статті Консультанта на Порталі приймає Адміністратор;

8.4. Адміністратор має право:

- ознайомитись з текстом фахової статті Консультанта;

- провести перевірку фахової статті Консультанта на предмет унікальності тексту за допомогою визначених сервісів;

- прийняти рішення про розміщення у публічному доступі фахову статтю Консультанта на Порталі;

- прийняти рішення про відмову від розміщення фахової статті Консультанта на Порталіу разі, коли така стаття не відповідає встановленим вимогам до написання статті або порушує умови Договору;

- повідомити Консультанта про виявлені порушення або помилки у фаховій статті Консультанта з метою їх усунення та повторної перевірки фахової статті;

8.5. Перелік тем для написання та розміщення фахової статті Консультанта попередньо визначена Адміністратором та викладена у формі ключових слів у відповідності до запропонованої тематики статті;

8.6. За результатами розміщення фахової статті Консультанта Адміністратором на Порталі, здійснюється автоматичне зарахування коштів на банківський рахунок Консультанта у визначеному розмірі;

8.7. Оплата за розміщення фахової статті Консультанта на Порталі нараховується Консультанту лише у разі розміщення конкретної статті та не може здійснюватись в іншому порядку;

8.8. Розмір оплати Консультанту за написану ним та розміщенну на Порталі фахову статтю є визначеним та однаковим для всіх Консультантів та не залежить від обсягу або інших показників такої статті.

8.9. Розмір оплати Консультанту за написану ним та розміщену на Порталі фахову статтю визначається Адміністратором;

8.10. Перед написання фахової статті, Консультант має право обрати тему із запропонованих Порталом серед:

- категорій розміщених послуг;

- підкатегорій розміщених послуг;

- розміщених послуг;

8.10. Під час написання фахової статті, Консультант зобов'язаний окрім текстової частини фахової статті прикріпити також зображення, що доречно відображає зміст такої фахової статті;

9. Умови дострокового припинення виконання замовлення:

9.1. Договір передбачає порядок та умови припинення виконання замовлення в розділі «Послуги» за ініціативою однієї зі сторін та за домовленістю сторін;

9.2. З ініціативи Консультанта, дострокове припинення виконання замовлення з розділу «Послуги» можливе у разі:

- неможливості подальшого виконання замовлення через особливості законодавчого регулювання виконання конкретного замовлення;

- неможливості подальшого виконання замовлення за сімейними або іншими поважними причинами Консультанта;

- відмови Консультанта від продовження виконання замовлення за умови своєчасного попередження Адміністратора про таке рішення, але не більш ніж 1 раз на місяць;

- за інших обставин, остаточне рішення, про прийняття яких, приймається Адміністратором;

9.3. З ініціативи Користувача, дострокове припинення виконання замовлення з розділу «Послуги» можливе у разі:

- неможливості подальшого виконання замовлення через особливості законодавчого регулювання виконання конкретного замовлення;

- неможливості Користувачем оплатити початок виконання наступного етапу замовлення, коли попередній етап успішно завершений;

- неактуальності виконання замовлення для Користувача, за умови що останній оплачений етап Користувачем не компенсується, якщо такий етап ще не завершений;

- за інших обставин, остаточне рішення, про прийняття яких, приймається Адміністратором;

9.4. З ініціативи Адміністратора, дострокове припинення виконання замовлення з розділу «Послуги» можливе у разі:

- неможливості подальшого виконання замовлення через особливості законодавчого регулювання виконання конкретного замовлення;

- виявлення суттєвих порушень умов Договору Консультантом;

- неналежного виконання зобов’язань, покладених на Консультанта або Користувача;

- з інших підстав, що унеможливлюють подальше виконання замовлення;

- з інших підстав, що загрожують безпеці або діловій репутації Адміністратора, Порталу або інших сторін;

9.5. Рішення про дострокове припинення виконання замовлень Консультантом з розділу «Послуги» може бути прийняте за умови погодження всіх сторін про припинення виконання конкретного замовлення;

9.6. У разі дострокового завершення виконання Послуги Консультантом з ініціативи Консультанта до завершення виконання конкретного етапу Послуги, плата за виконання даного етапу не нараховується Консультанту та в повній мірі компенсується Користувачу, а Адміністратор зобов’язується обрати іншого виконавця для продовження виконання конкретного замовлення;

9.7. У разі дострокового завершення виконання Послуги Консультантом з ініціативи Консультанта по завершенню виконання конкретного етапу Послуги, плата за виконання даного етапу нараховується Консультанту в повному обсязі, коли підстава для дострокового припинення відповідає підставам п.9.2. Договору, а Адміністратор зобов’язується обрати іншого виконавця для продовження виконання конкретного замовлення;

9.8. У разі, коли дострокове припинення виконання Послуги з ініціативи Консультанта порушує підставу ч.3 п.9.2. Договору, з Адміністратор може застосувати штрафні санкції, що передбачені Договором;

9.9. У разі дострокового завершення виконання Послуги Консультантом з ініціативи Користувача перед завершенням етапу замовленої Послуги, плата за виконання даного етапу нараховується Консультанту в повному обсязі та не підлягає компенсації Користувачу;

9.10. У разі дострокового завершення виконання Послуги Консультантом з ініціативи Користувача по завершенню етапу замовленої Послуги, плата за подальше виконання Послуги з Користувача не стягується, розмір внесеної плати за виконані етапи не компенсуються, а Консультант отримає кошти за останній виконаний ним етап даної Послуги;

9.11. У разі дострокового завершення виконання Послуги Консультантом з ініціативи Адміністратора до завершення етапу замовленої Користувачем Послуги, розмір оплаченого етапу компенсується Користувачу Адміністратором у повному обсязі вартості конкретного етапу, а Консультанту компенсується 10% від вартості незавершеного етапу;

9.12. У разі дострокового завершення виконання Послуги Консультантом з ініціативи Адміністратора по завершенню етапу замовленої Користувачем Послуги, розмір оплаченого етапу не компенсується Користувачу, а Консультант отримує кошти на банківський рахунок за результатом виконаного етапу.

9.13. За Адміністратором залишається обов’язок особистого контролю виконання замовлення Консультантом та індивідуальне вирішення питань, пов’язаних з достроковим припиненням виконання замовлення Консультантом;

10. Порядок перемовин між Консультантом та Клієнтом:

10.1. З моменту початку виконання замовлення Консультантом, Адміністратор гарантує автоматичне утворення чату в месенджері Телеграм, з метою проведення перемовин, уточнення необхідних даних між сторонами виконання Послуги;

10.2. Учасниками чату у мобільному месенджері Телеграм є:

- Адміністратор;

- Консультант;

- Користувач;

10.3. Чат у мобільному месенджері Телеграм створюється з метою:

- уточнення необхідних даних та інформації для належного виконання Послуги;

- врегулювання спорів, що можуть виникнути між Консультантом та Користувачем;

- постійної підтримки представника Порталу щодо користування учасниками Порталом;

- контрою якості виконання Послуги Консультантом;

10.4. Чат у мобільному месенджері Телеграм утворюється автоматично для Користувача та Адміністратора, коли Консультант до нього автоматично доєднується за власної ініціативою через відповідну функцію в Особистому кабінеті Консультанта;

10.5. Правами сторін чату в мобільному месенджері Телеграм являються всі права, передбачені цим договором а також уточнюються на початку утворення чату Адміністратором;

10.6. Обов’язки сторін чату в мобільному месенджері Телеграм являються всі права, передбачені цим договором а також уточнюються на початку утворення чату Адміністратором;

10.7. Договором передбачено врегулювання спорів та інших питань, що можуть виникнути між Консультантом та Користувачем лише в рамках визначеного формату, тобто проведенням перемовин у письмовому форматі між сторонами такого чату;

10.8. Чат передбачає можливість додаткового уточнення деталей виконання Послуги Консультантом як з боку Користувача та Консультанта так і з боку Адміністратора;

10.9. У разі успішного виконання Послуги Консультантом, чат мобільного месенеджеру між сторонами видаляється Адміністратором;

10.10. Адміністратор встановлює заборону прямих перемовин між Консультантом та Користувачем поза межами утвореного чату, мобільного месенджеру Телеграм однією зі сторін якого обов’язково є Адміністратор.

10.11. Адміністратор гарантує забезпечення прямої підтримки з питань виконання послуги, технічних питань, правил користуванням Порталом та інших питань між Адміністратором та Користувачем;

10.12. Адміністратор гарантує забезпечення прямої підтримки з питань виконання послуги, технічних питань, правил користуванням Порталом та інших питань між Адміністратором та Консультантом;

10.13. У разі порушення положення, передбаченого п.10.10. для Консультанта та Користувача можуть бути застосовані санкційні норми, передбачені Договором за рішенням Адміністратора;

10.14. Консультанту забороняється без згоди Адміністратора здійснювати обмін контактною інформацією (номер мобільного телефону, електронна пошта, розголошення прізвищ, назв компаній тощо), яка дасть можливість ідентифікувати особу. Вчинення таких дій дає право Адміністратору обмежити доступ особи, яка вчинила такі дії до Порталу та Мобільних додатків.

10.15. Консультант погоджується з тим, що Користувач, який отримав контакти Консультанта є особою, яка може потребувати платних юридичних послуг. Консультант сплачує Адміністратору зазначену в Порталі та Мобільному додатку суму коштів за кожну інформаційну послугу – надання інформації Користувачу про контактні дані, які належать Консультанту. Адміністратор отримує кошти від Консультанта виключно за надання інформаційної послуги та не несе відповідальності за подальші дії Користувача (не підписання договорів, не виконання зобов’язань, надання недостовірної інформації, протиправну поведінку тощо).

11. Витрати пов’язані з рекламними послугами:

11.1. Адміністратор передбачає витрати Порталу, пов’язані з вчиненням конкретних дій як витрати на рекламні послуги у відповідності до Рахунку 93 Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій;

11.2. До витрат Порталу, зазначених п.11.1 Договору належать:

- витрати пов’язані з оплатою Консультанту у встановленому розмірі за написану та розміщену на Порталі Адміністратором фахову статтю;

- витрати пов’язані з оплатою Консультанту за його приєднання до Порталу у встановленому розмірі за системою лояльності;

- витрати пов’язані з оплатою Користувачу за використання запропонованої системи лояльності у встановленому розмірі, що передбачені Інструкцією в Особистому кабінеті Користувача;

11.3. Портал стягує плату за користування Порталом з Консультантів у визначеному Адміністратором розмірі, актуальним а момент вчинення розрахункових операцій;

11.4. Портал стягує плату за користування Порталом з Користувачів у визначеному Адміністратором розмірі;

11.5. Портал використовує засоби фінансових операцій платіжного онлайн-сервісу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія "Елаєнс"», що діють на підставі Ліцензії НБУ на здійснення переказів в національній валюті без відкриття рахунків № 21 від 20.11.2014 а також на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК № 419 від 22.10.2013 та зареєстровані за адресою: 01024, Україна, м. Київ, вулиця Круглоуніверситетська, 14.

11.6. Використання Порталом послуг Фінансової компанії «Елаєнс» гарантує збереження коштів Користувача до моменту зарахування на банківський рахунок Консультанта та Користувача або до моменту їхньої компенсації Користувачу засобами утримання коштів до отримання результату;

11.7. Використання Порталом послуг Фінансової компанії «Елаєнс» гарантує виплату коштів Консультанту в момент завершення виконання етапу Послуги на його банківський рахунок засобами утримання коштів до отримання результату;

12. Відповідальність:

12.1. Відповідальність сторін, передбачена цим Договором настає за умову порушення положень Договору та визначена нормами Договору та чинним на момент порушення Договору Законом;

12.2. Відповідальність за порушення умов Договору та додаткових угод або порушення щодо Порталу відповідно до Закону може настати як для Користувача так і для Консультанта;

12.3. Рішення про застосування положень 12 Розділу Договору щодо Користувачів або Консультантів приймається Адміністратором в односторонньому порядку;

12.4. За порушення положень Договору Консультантом, Адміністратор може застосувати такі заходи щодо Консультанта:

- попередження;

- виключення з бази даних Консультантів без можливості повторного приєднання до Порталу;

- стягнення коштів з банківського рахунку Консультанта у встановленому розмірі Адміністратором;

- звернення до судових органів з позовом Адміністратора до Консультанта про відшкодування завданих збитків Порталу;

- звернення до судових органів з позовом Адміністратора до Консультанта про компенсацію упущеної вигоди Порталу;

- звернення до правоохоронних органів Адміністратором щодо дій Консультанта з метою відкриття кримінального провадження у разі виявлення ознак порушення за ст. 190 Кримінального кодексу України;

12.4. У разі виявлення Користувачем порушення п.10.10. Договору з боку Консультанта, Користувач зобов’язаний повідомити про таке порушення Адміністратора у письмовій або усній формі з метою усунення такого порушення;

12.5. У разі виявлення Користувачем порушення п.10.10 Договору з боку Консультанта, Адміністратор зобов’язується усунути виявлене порушення та надати право створити безкоштовне запитання Юристу в розділі Мобільного застосунку «Індивідуальна консультація» , що за своєю вартістю прирівнюється до найменшої встановленої Порталом вартості надання такої Послуги;

12.6. У разі виявлення порушення п.10.10. Договору з боку Консультанта, Адміністратор має право на власний розсуд застосувати такі заходи передбачені п.12.4. Договору:

- попередження;

- виключення з бази даних Консультантів без можливості повторного приєднання до Порталу;

- стягнення коштів з банківського рахунку Консультанта у розмірі фіксованої сплати за таке порушення Договору, що було виявлено вперше за цим Консультантом та більшу фіксовану плату за порушення Договору, що виявлене вдруге за таким Консультантом;

- звернення до судових органів з позовом Адміністратора до Консультанта про компенсацію упущеної вигоди Порталу відповідно ч.2. ст. 224 Господарського кодексу України;

- звернення до судових органів з позовом Адміністратора до Консультанта про компенсацію упущеної вигоди Порталу відповідно ч.4. ст. 623 Цивільного кодексу України;

- звернення до правоохоронних органів Адміністратором щодо дій Консультанта з метою відкриття кримінального провадження у разі виявлення ознак порушення за ст. 190 Кримінального кодексу України;

12.7. Розмір упущеної вигоди напряму залежить від проведеної угоди між Консультантом та Користувачем, неотриманого заробітку Порталу та Адміністрації а також передбачає завдання реальних збитків Адміністрації, що встановлюється у розмірі 20 000 тисяч євро, в еквіваленті до національної валюти України – гривні, за курсом визначеним НБУ станом на день вчинення порушення особою;