KONSULTACJA W SPRAWIE OTWARCIA FIRMY W POLSCE ✅ OTWARCIE FIRMY W POLSCE ✅ USŁUGI - consultant.net.pl
image

Konsultacja w sprawie otwarcia firmy w Polsce

 • icon
  Bezpieczna transakcja
 • icon
  Sprawdzeni wykonawcy
 • icon
  Przejrzysta cena
 • icon
  Sterowanie 24/7
image
image
Scena Termin (dni) Koszt
 • 1
  Konsultacje
  1 615,00 zł

  Prawna Ocena

  • Opisuje się sytuację wymagającą analizy prawnej.
  • Określa się okoliczności sprawy, istnienie lub brak dokumentów związanych z sytuacją.
  • Przeprowadza się pełną rozmowę ustną w celu ustalenia wszystkich istotnych okoliczności sprawy.
  • Określa się oczekiwania klienta w odniesieniu do rezultatów świadczenia usługi.
  • Analizuje się obowiązujące prawo regulujące problem.
  • Przeprowadza się analizę praktyki sądowej w zakresie omawianej problematyki.
  • Opisuje się osobiste doświadczenie prawnika w rozwiązywaniu podobnych problemów.
  • Wnioskowanie, w którym stwierdza się niemożność rozwiązania problemu lub sposoby jego rozwiązania.
  • Każda metoda rozwiązania problemu jest opisana oddzielnie i przedstawiona w postaci tabeli zawierającej konkretne działania specjalisty, termin wykonania usługi ogółem oraz każdego etapu oddzielnie (jeśli usługa składa się z etapów), wynik świadczenia usługi lub etapu oraz cena usługi lub etapu.
Ogólnie
1 615,00 zł

Konsultacja w sprawie otwarcia firmy w Polsce

Wielu wybiera Polskę do prowadzenia biznesu, ponieważ kraj ten jest światowym liderem w tworzeniu warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Przyczyny tkwią w jej położeniu geograficznym, elastycznym systemie podatkowym (który może się różnić w zależności od sektora działalności), przejrzystym ustawodawstwie, a przede wszystkim - w równych prawach zarówno dla obywateli kraju, jak i dla cudzoziemców.

Osobno można wyróżnić podatek dochodowy w wysokości 19% - najniższy w Europie. A otwarcie firmy w Polsce nie zajmie dużo czasu ani środków. Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tę formę prowadzenia działalności wybiera się najczęściej) konieczne będzie wniesienie kapitału zakładowego w wysokości 5000 złotych.

Krok po kroku rejestracja firmy w Polsce

 • W zależności od rodzaju działalności, należy określić formę własności firmy.
 • Przygotowanie informacji o przyszłej spółce - statut spółki, kapitał zakładowy (w przypadku działalności jednoosobowej nie jest wymagany), wybór PKD - odpowiednik naszego KVED.
 • Aby zarejestrować firmę w Polsce, należy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 • Uzyskanie numeru REGON (unikalny identyfikator osoby prawnej). Rejestracja online dla przedsiębiorców indywidualnych i na wniosek w urzędzie statystycznym dla pozostałych form własności spółki.
 • Otwarcie rachunku biznesowego dla firmy.
 • Rejestracja firmy w Państwowej Służbie Skarbowej.
 • Uzyskanie numeru NIP w urzędzie skarbowym.
 • Rejestracja firmy jako płatnika VAT, jeśli firma planuje sprzedawać lub sprzedaje towary/usługi o wartości od 150 000 złotych rocznie.
 • Ubezpieczenie firmy w ZUS - Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wykonanie pieczątki firmowej z nazwą firmy, numerem rejestracyjnym, danymi kontaktowymi.

Pomoc prawna w otwarciu firmy w Polsce

Otwarcie firmy w Polsce i jej rejestracja w tym kraju wymaga znajomości przepisów, kalkulacji podatków i może zająć dużo czasu cudzoziemcowi, który robi to po raz pierwszy. Dlatego specjaliści z prawniczego marketplace'u "Konsultant" mogą pomóc w tym poprzez konsultacje prawne i konsultacje księgowe, przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji firmy, a także w pełni towarzyszyć przy rejestracji lub zrobić to za Ciebie, oszczędzając Twój czas.

Otwarcie biznesu w Polsce. Co należy wiedzieć

Aby otworzyć biznes w Polsce, konieczne jest posiadanie dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w kraju. Ważne jest, aby kontrolować terminy ważności swoich dokumentów, złożyć wniosek o przedłużenie na czas, ponieważ w przypadku utraty przez właściciela firmy podstaw do legalnego pobytu w kraju, biznes zostanie wykreślony z rejestru.

Legalny pobyt w Polsce może być na podstawie Karty pobytu, wizy, Karty Polaka, rezydenta długoterminowego UE, a także pobyt może być oparty na programie Poland.Business Harbour. Z Kartą Polaka przy otwieraniu firmy w Polsce można ubiegać się o obywatelstwo, a także liczyć na pomoc państwową w utrzymaniu biznesu.

Jeśli cudzoziemiec został współzałożycielem Spółki, ma prawo do otrzymania wizy D, która pozwala na pobyt w Polsce przez co najmniej 6 miesięcy.

Warto zauważyć, że otwarcie dochodowego biznesu w Polsce jest podstawą do uzyskania Karty czasowego pobytu, a później - stałego.

W Polsce istnieją 4 formy własności:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Spółka akcyjna;
 • Spółka cywilna.

W zależności od formy rejestracji firmy w Polsce będzie różne opodatkowanie i wysokość kapitału zakładowego.

Możesz uzyskać szczegółową konsultację na temat tego, jak otworzyć biznes w Polsce, wybierając prawnika na "Konsultant". Możesz również zamówić usługę kompleksowego założenia biznesu.

Rejestracja biznesu w Polsce ma szereg zalet:

 • stabilny system bankowy;
 • elastyczny system podatkowy;
 • otwarty rynek towarów i usług w całej UE;
 • korzystne kredytowanie biznesu;
 • możliwość uzyskania wsparcia państwowego w formie grantu;
 • możliwość zakupu i inwestowania w nieruchomości;
 • możliwość prowadzenia biznesu przebywając poza granicami Polski.

Opodatkowanie biznesu w Polsce

Przygotowaliśmy listę podatków, które płacą polskie firmy w zależności od swojej działalności.

 • CIT - podatek, który zależy od zysku firmy. Obliczany jest po odliczeniu wszystkich wydatków związanych z bieżącą działalnością: księgowości, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu sprzętu biurowego, biletów itp. Jeśli obrót wyniósł mniej niż 2 mln euro rocznie, podatek wynosi 9% od zysku. Jeśli obrót nie przekracza 1,2 mln euro - 15%.
 • VAT - podatek od wartości dodanej. Podstawowa stawka wynosi 23% w przypadku rocznego obrotu 150 tys. złotych. Dla niektórych rodzajów usług i towarów przewidziane są stawki od 0 do 8%. Na przykład, 5% - produkcja wyrobów piekarniczych, mięsno-mlecznych, książek i periodyków. Firmy farmaceutyczne i medyczne, firmy w sektorze transportu pasażerskiego, firmy świadczące usługi tymczasowego zakwaterowania lub zamieszkania, firmy budowlane i inne płacą 8%.
 • Zerowa stawka VAT ma zastosowanie przy zakupie i dostawie towarów z krajów UE do Polski.
 • Kwotę nadpłaconego VAT można odzyskać z budżetu. Zerowa stawka VAT ma zastosowanie przy zakupie i dostawie towarów z krajów UE do Polski.
 • PIT - podatek dochodowy dla osób fizycznych wynosi 18%, jeśli dochód do 19,834 euro, i 32% - powyżej tej kwoty.
 • ZUS - 19,52%, ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawności - 8%, ubezpieczenie zdrowotne - 2,45%.
 • W przypadku sprzedaży nieruchomości należy zapłacić 19%.

Otwarcie rachunku biznesowego przy zakładaniu firmy w Polsce

Rachunek bankowy będzie potrzebny przy płaceniu podatków i do otrzymywania płatności za swoje usługi. W przypadku działalności jednoosobowej można korzystać z konta osobistego, ale można otworzyć oddzielne konto biznesowe, jeśli faktury za usługi wynoszą 15000 złotych i więcej, a także będzie potrzebne, jeśli chcesz dokonywać przelewów Split Payment.

Do otwarcia rachunku biznesowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • dokumenty rejestracyjne firmy - wyciąg z rejestru sądowego KRS i statut organizacji;
 • wzór podpisu dyrektora;
 • zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON;
 • oryginał i kopie paszportów zagranicznych dyrektora i beneficjentów spółki, a także ich adresy w kraju zamieszkania;
 • numer identyfikacyjny PESEL;
 • ankieta-wniosek o otwarcie rachunku;
 • notarialnie poświadczone pełnomocnictwo w przypadku otwierania rachunku zdalnie.

Zezwolenia i licencje w Polsce

W zależności od rodzaju działalności przy otwieraniu firmy w Polsce mogą być potrzebne następujące zezwolenia: koncesja, licencja lub dokumenty zezwalające.

Koncesja - to rodzaj zezwolenia, który jest ukierunkowany na sfery działalności gospodarczej, które wchodzą w zakres monopolu państwowego. Koncesję można uzyskać na okres od 5 do 50 lat, a wydawana jest na rodzaje działalności w następujących sferach: radio i telewizja, broń, wyroby tytoniowe, kasyna, transport lotniczy, wydobycie surowców mineralnych, paliwo i energia (produkcja, transport, przechowywanie), działalność ochroniarska.

Zezwolenie i Licencja mogą być wydawane na osobę prawną, na konkretnego pracownika lub w zależności od konkretnej lokalizacji.

Dla gastronomii potrzebne są od razu trzy z wymienionych.

Dokumenty zezwalające są niezbędne dla przewozu pasażerów (taksówki, transport publiczny), sprzedaży alkoholu, banków i organizacji kredytowych, branży budowlanej, działalności ubezpieczeniowej, biznesu farmaceutycznego.

Uzyskanie dokumentów zezwalających, licencji przy otwieraniu firmy w Polsce zajmie do 2 tygodni. Ale warto zauważyć, że w zależności od lokalizacji mogą być pytania dotyczące sprzedaży alkoholu. Jeśli pod danym adresem/ulicą zostały już wydane licencje na sprzedaż alkoholu, może nastąpić odmowa, ponieważ polskie władze są przeciwne tworzeniu koncentracji biznesów sprzedających alkohol w jednym miejscu. Dlatego przy wyborze miejsca na otwarcie kawiarni lub restauracji, lepiej skonsultować się ze specjalistą.

Wnioski

Otworzyć biznes w Polsce może każdy cudzoziemiec, który ma podstawy do legalnego pobytu w kraju. Ale właśnie znajomość wszystkich niuansów pomoże przeprowadzić procedurę otwarcia szybko, łatwo i bez powtórnych wydatków. Prawnicy na marketplace'u "Konsultant" udzielą konsultacji, a także będą mogli zapewnić pełne wsparcie prawne i opiekę przy otwieraniu firmy w Polsce.

image
Skorzystaj z usługi

W aplikacji mobilnej iKonsultant

Bezpieczna transakcja

Ty, jako Klient, pozbywasz się wszelkiego ryzyka finansowego współpracując z Kontrahentami, ponieważ kwota płatności jest rezerwowana przez nasz serwis i wypłacana Kontrahentowi dopiero po otrzymaniu od Ciebie potwierdzenia o zakończeniu etapu .

W przypadku niewykonania usługi środki zostaną zwrócone. Serwis przejmuje na siebie całe ryzyko finansowe i pełni funkcję gwaranta i depozytariusza środków, a w przypadku sporów pomiędzy stronami - niezależnego arbitra.

Twoje środki są w dobrych rękach!

image
Recenzje

Od prawdziwych użytkowników.

 • ВР
  Володя Ралець

  Всім хто має проблеми з кредиторами , раджу звертатись за допомогою саме до цих консультантів . Тут в отримаєте і підтримку і дуже якісні поради . Стосовно вирішення проблем по кредитах

 • ММ
  Макс Миловский

  Ніколи не думав, що вирішення юридичних питань може бути таким легким! За допомогою цієї програми я швидко знайшов компетентного юриста, який допоміг мені впоратися з моєю проблемою. Дуже зручно та ефективно

 • ЯЛ
  Янош Лоренц

  Корисний додаток та хороша компанія в якій спеціалісти допоможуть та надададуть професійні відповіді на всі ваші запитання.

 • НІ
  Наталія Іващенко

  Сподобалось відношення і професійний підхід до справи,все на вищому рівні,дякую

 • RB
  RB28

  Чудовий додаток. Дуже допомогли)

 • АД
  Анна Д.

  Досить зрозумілий додаток, зручний у користуванні

 • БА
  Барин

  Допомогли вирішити питання з працівниками ТЦК, дякую

 • AR
  Archi_B

  Дуже простий в використанні додаток. Професіональні адвокати, та приємні консультанти. Рекомендую

 • AN
  And1kekkk

  Відмінний додаток! З ним я знайшов юриста за лічені хвилини. Зручний інтерфейс та багато функцій роблять його найкращим вибором для пошуку кваліфікованої юридичної допомоги.

 • AL
  albina309

  Завдяки цьому додатку я швидко знайшов досвідченого юриста, який допоміг мені розібратися у моїй правовій ситуації. Простий у використанні та результативний

 • SI
  Simpldimpl2

  Через додаток вирішив своє питання! Дякую

 • LY
  L.Yaro

  Дуже дякую за допомогу, рада що звернулась. Однозначно рекомендую, в наш час знайти достовірну інформацію дуже важко, але виявляється можливо))

 • ГЕ
  Герцог235689

  Доволі все добре працює. Почав користуватися недавно але вже задоволений. Консультантами задоволений. Дякую. Буду звертатись й надалі.

 • ДЛ
  Добрі люди

  Був у ДШВ. Отримав поранення. Все нормально, поставили на ноги, але не хочу бути тягарем для побратимів. Ротний сам запропонував звільнитись по сімейним. Тільки попросив правильно складений рапорт, бо їм наверх відчитатись треба. Зателефонував сюди. порадили юриста. Все за 2 дні зробив. можу радити іншим

 • ДД
  Даніїл Діхтяренко

  Звернувся по рекламі в інтернеті. Взяв консультацію і мені знайшли хорошого військового адвоката, який допоміг мені перевестись до іншої частини. Гарно працювали з документами та пояснили що і як. Рекомендую, висловлюю велику подяку адвокатам!

image
Premia

Uzyskaj konsultację

Wypełnij ankietę i zdobądź 50,00 PLN ryżu na konsultację

Podaj odpowiedzi na wskazane pytania, a my natychmiastowo przekażemy 50,00 PLN na pierwszą konsultację w mobilnej aplikacji KONSULTANT. Oznacza to, że konsultacja dla Ciebie będzie całkowicie bezpłatna, a prawnik otrzyma wynagrodzenie od naszej usługi. Zapewnia to szybką i jakościową odpowiedź od kilku ekspertów od razu. Bonusy są ograniczone czasowo, więc nie zwlekaj - działaj!

 • 0 dni
 • 0 godziny
 • 0 minuta
 • 0 drugi
image

Dziękujemy za rejestrację!

Zadaj pytanie za pomocą aplikacji mobilnej

 • Czy jesteś obecnie w Polsce?
 • Czy Twoje pytanie jest związane z migracją?
 • Czy wcześniej pytałeś innych prawników o swoje pytanie?
 • Czy twoje pytanie dotyczy sprawy karnej?
 • Czy wsparcie w uzyskaniu obywatelstwa w UE jest istotne?
 • Szukasz prawnika, który będzie reprezentował Twoje interesy przed polskimi sądami?
image

top 10

PRO konsultanci

Wszyscy konsultanci

 • PREMIUM 67 Топ 1
  image

  Kolomiets Witalij Władysławowicz

  Prawnik Polska / Kujawsko-Pomorskie województwo
  і
 • PREMIUM 44.07 Топ 2
  image

  Pryhodko Andzey Anatoliyevych

  Prawnik Polska / Warszawa
  і
 • PREMIUM 41.22 Топ 3
  image

  Semenczuk Aleksander Władimirowicz

  Prawnik Polska / Małopolskie województwo
  і
 • PREMIUM 38.51 Топ 4
  image

  Moroz Eugeniusz Ołehowicz

  Prawnik Polska / Lubelskie województwo
  і
 • PREMIUM 37.02 Топ 5
  image

  Prokopenko Polina

  Prawnik Polska / Wrocław
  і
 • PREMIUM 3.04 Топ 6
  image

  Semenjaka Mikołaj Andrzejewicz

  Prawnik Polska / Warszawa
  і
 • PREMIUM 1.01 Топ 7
  image

  Biliajew Kirill Olegowicz

  Prawnik Polska / Łódzkie województwo
  і
 • PREMIUM 0 Топ 8
  image

  Mołczanow Oleg

  Prawnik Polska / Warszawa
  і
 • PREMIUM 0 Топ 9
  image

  An Iryna Mykolajivna

  Prawnik Polska / Warszawa
  і
 • PREMIUM 0 Топ 10
  image

  Petryk Tetiana Oleksandriwna

  Prawnik Polska / Warszawa
  і

Sprawdzamy każdego specjalistę, który zarejestruje się w naszym serwisie i gwarantujemy jakość usług.
KONSULTANT to przejrzysty i największy ranking prawników i adwokatów stworzony, aby pomóc każdemu wybrać najlepszego specjalistę we właściwym miejscu i czasie.

Ranking prawników jest tworzony na podstawie pozytywnie zrealizowanych zleceń, Państwa opinii i ocen
i komentarze. Oceny nie można kupić: tworzą ją wyłącznie użytkownicy. Dlatego, jeśli potrzebujesz usług, porad lub przygotowania dokumentów od najlepszych prawników i adwokatów - możesz śmiało zaufać naszym specjalistom!

image

Ważny

Dowiedz się o nas