ROZWÓD W POLSCE ✅ PRAWO RODZINNE ✅ USŁUGI - consultant.net.pl
image

Rozwód w Polsce

 • icon
  Bezpieczna transakcja
 • icon
  Sprawdzeni wykonawcy
 • icon
  Przejrzysta cena
 • icon
  Sterowanie 24/7
image
image
Scena Termin (dni) Koszt
 • 1
  Konsultacje, wsparcie prawne
  5 0,00 zł

  Wniosek Prawny

  • Dokonuje się opisu sytuacji wymagającej analizy prawnej.
  • Ustalane są okoliczności sprawy, w tym obecność lub brak dokumentów związanych z sytuacją.
  • Przeprowadzana jest pełna komunikacja ustna w celu ustalenia wszystkich niezbędnych okoliczności sprawy.
  • Określane są oczekiwania klienta co do rezultatów świadczenia usługi.
  • Analizowane jest obowiązujące prawo regulujące problem.
  • Analizowana jest praktyka sądowa dotycząca danego zagadnienia.
  • Opisywane jest osobiste doświadczenie adwokata w rozwiązywaniu podobnych problemów.
  • Podawany jest wniosek, w którym stwierdza się niemożność rozwiązania problemu lub sposoby jego rozwiązania.
  • Każda metoda rozwiązania problemu jest opisywana oddzielnie i prezentowana w formie tabeli, podając konkretne działania specjalisty, termin realizacji usługi jako całości oraz każdego etapu osobno (jeśli usługa składa się z etapów), wynik świadczenia usługi lub etapu, a także cenę usługi lub etapu.
Ogólnie
5 0,00 zł

Rozwód w Polsce: Pełny przewodnik dla Ukraińców

Proces rozwiązania małżeństwa w Polsce nie różni się znacząco od innych krajów. Należy jednak wziąć pod uwagę niuanse polskiego prawa, które mogą wpłynąć na proces rozwodu, jeśli dotyczy on obywateli różnych krajów.

Dla obywateli Ukrainy, którzy potrzebują rozwodu na terytorium Polski, obowiązują następujące zasady.

Procedura rozwodowa, gdy jedno z małżonków przebywa w Polsce

Rozwód w Polsce dla Ukraińców, gdy jedno z małżonków przebywa na terytorium Polski i ma tam podstawy do legalnego pobytu, na przykład zezwolenie na pobyt stały, jest możliwy poprzez zwrócenie się do Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul ma prawo do rejestracji rozwiązania małżeństwa w Polsce w następujących przypadkach:

 • za zgodą obu stron, przy pisemnym wniosku obu stron, jeśli nie mają wspólnych małoletnich dzieci;
 • na pisemny wniosek jednej ze stron w przypadku, gdy druga strona jest uznana za zaginioną, uznana za niezdolną do czynności prawnych lub skazana za popełnienie przestępstwa na okres co najmniej 3 lat;
 • na podstawie orzeczenia sądu o rozwodzie, ale tylko w przypadku, gdy małżeństwo zostało zawarte na terytorium Ukrainy.

W celu uzyskania rozwodu na podstawie orzeczenia sądu, małżonkowie lub jedno z nich musi złożyć wniosek do urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego Ukrainy w Polsce. Do rejestracji rozwiązania małżeństwa w Polsce niezbędne są następujące dokumenty:

 • oryginał orzeczenia sądu (wyciąg z orzeczenia sądu) Ukrainy o rozwiązaniu małżeństwa, które weszło w życie;
 • dokument potwierdzający uiszczenie ustalonej przez sąd kwoty opłaty skarbowej;
 • paszport;
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty konsularnej;
 • akt małżeństwa przy składaniu wniosku o rozwód, w przypadku jego braku należy wystąpić o duplikat.

Na proces rozwiązania małżeństwa w Polsce nie wpływa istnienie sporu majątkowego między małżonkami.

Rejestracja rozwiązania małżeństwa Ukraińców za obopólną zgodą odbywa się w obecności obu stron małżeństwa, lub może być przeprowadzona w obecności tylko jednej strony.

Jeśli po rozwodzie jeden z małżonków chce powrócić do swojego nazwiska sprzed małżeństwa, powinien to zaznaczyć we wniosku o rozwiązanie małżeństwa.

W przypadku rozwiązania małżeństwa na terytorium Polski, możesz zwrócić się o pomoc do adwokata rozwodowego na platformie "Konsultant", który udzieli konsultacji i w razie potrzeby zapewni pełne wsparcie w procesie rozwodowym dla Ukraińców, w tym zbieranie niezbędnych dokumentów, dokonywanie opłat i rejestrację na spotkanie w urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie dyplomatycznym Ukrainy w Polsce.

Prawa i obowiązki przy rozwodzie w Polsce

Prawa i obowiązki małżonków przy rozwodzie w Polsce zależą od tego, obywatelami jakiego kraju są i według którego prawa się rozwodzą.

Między Polską a Ukrainą obowiązuje Umowa o pomocy prawnej i na jej podstawie można określić, według którego prawa będzie przebiegać rozwód.

 • Jeśli małżonkowie mają obywatelstwo ukraińskie, rozwód odbywa się według prawa Ukrainy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy oboje małżonkowie mają zezwolenie na pobyt stały w Polsce.
 • Jeśli małżonkowie mają różne obywatelstwa, wówczas rozwodzą się według procedur kraju, w którym faktycznie mieszkają, lub gdzie został złożony wniosek o rozwód przez jedną ze stron, w przypadku gdy małżonkowie przebywają w różnych krajach.

Na Ukrainie w urzędach stanu cywilnego małżonkowie mają prawo do rozwodu w przypadku, gdy obie strony zgadzają się na rozwiązanie małżeństwa, nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sporów dotyczących podziału majątku. W innych przypadkach w celu rozwiązania małżeństwa konieczne jest zwrócenie się do sądu.

Rozwód w Polsce odbywa się tylko przez sąd. Sąd może wyznaczyć małżonkom mediację, jeśli istnieje prawdopodobieństwo zachowania małżeństwa. Mediacja zostanie również wyznaczona w celu polubownego rozstrzygnięcia kwestii podziału majątku, opieki nad dziećmi, płacenia alimentów itp.

Jeśli osoba po rozwodzie w Polsce chce powrócić do nazwiska sprzed małżeństwa, musi zwrócić się do dowolnego urzędu stanu cywilnego lub konsula w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się dokumentu o rozwiązaniu małżeństwa.

W przypadku rozwodu, gdy strony małżeństwa znajdują się w różnych krajach, zalecamy skorzystanie z profesjonalnej pomocy adwokata rozwodowego na platformie "Konsultant". Pomoże to zrozumieć niuanse rozwiązania małżeństwa Ukraińców w Polsce lub rozwiązania małżeństwa obywateli innych krajów, szybko zebrać niezbędne dokumenty oraz zaoszczędzić czas, pieniądze i zadbać o komfortowe warunki emocjonalne dla stron.

Podział majątku przy rozwodzie w Polsce

Małżonkowie przy rozwodzie w Polsce mają możliwość korzystania ze wspólnego majątku i mieszkania we wspólnym lokalu. Jedno z małżonków może również przekazać wspólne mieszkanie na własność drugiemu na podstawie wspólnego wniosku w sądzie, wskazując, że nie rości sobie prawa do rekompensaty.

Jeśli jednak podczas wspólnego zamieszkiwania po rozwodzie jedna strona uniemożliwia zamieszkiwanie swoim zachowaniem, sąd może przymusowo eksmitować osobę z lokalu.

Przy podziale majątku uwzględniane są interesy małoletnich dzieci i tego z małżonków, z którym dzieci będą mieszkać po rozwodzie, a procesem zajmuje się adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych.

Jeśli spór o podział majątku przedłuża sam proces sądowy rozwodu, jest on rozpatrywany w oddzielnym postępowaniu sądowym.

Opieka nad dziećmi po rozwodzie w Polsce

Opieka nad małoletnimi dziećmi jest określana w umowie, którą rodzice piszą w dowolnej formie i składają do sądu. W umowie określa się: warunki opieki nad dziećmi, warunki ich utrzymania i wychowania, spędzania z nimi czasu. Warto zaznaczyć, że sąd przy rozwodzie wysłuchuje stanowiska dziecka/dzieci, a rodzeństwo zwykle pozostaje wychowywane razem, jeśli nie jest to sprzeczne z ich interesami.

Alimenty i wsparcie finansowe po rozwodzie w Polsce

Przy rozwodzie w Polsce obowiązuje prawo dotyczące płacenia alimentów na utrzymanie jednego z małżonków po rozwiązaniu małżeństwa. Dlatego w sądzie ustala się winę, a Polacy zwracają się do adwokatów specjalizujących się w sprawach rozwodowych. W przypadku braku winy obu stron lub winy obu stron - alimenty dla jednej strony mogą być przyznane tylko w przypadku, gdy znalazła się ona w trudnej sytuacji materialnej.

Jeśli zostanie udowodniona wina jednego z małżonków, niewinna strona ma prawo do otrzymywania alimentów, nawet jeśli nie znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Przy tym kwota alimentów nie jest stała, a określana jest z uwzględnieniem możliwości majątkowych, finansowych i zawodowych osoby płacącej alimenty. Bierze się pod uwagę nie faktyczną kwotę zarobków osoby, ale to, ile może zarobić biorąc pod uwagę jej kwalifikacje.

Płacenie alimentów drugiej stronie ustaje, jeśli osoba wstępuje w nowy związek małżeński. Jeśli płatnik został uznany za niewinnego w sądzie, maksymalny okres utrzymania drugiej strony trwa do pięciu lat.

Pomoc prawna przy rozwodzie w Polsce

Biorąc pod uwagę różnice w prawie w różnych krajach, rozumiejąc, że przy rozwiązaniu małżeństwa w Polsce mogą pojawić się sporne kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, podziału majątku, a także różne miejsca pobytu małżonków, zalecamy konsultację z profesjonalistami. Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych będzie mógł doradzić w sprawie konkretnie Twojego przypadku rozwiązania małżeństwa w Polsce.

Zamówić konsultację, zbieranie niezbędnych dokumentów i wsparcie przy rozwodzie możesz u doświadczonych adwokatów na platformie "Konsultant".

image
Skorzystaj z usługi

W aplikacji mobilnej iKonsultant

Bezpieczna transakcja

Ty, jako Klient, pozbywasz się wszelkiego ryzyka finansowego współpracując z Kontrahentami, ponieważ kwota płatności jest rezerwowana przez nasz serwis i wypłacana Kontrahentowi dopiero po otrzymaniu od Ciebie potwierdzenia o zakończeniu etapu .

W przypadku niewykonania usługi środki zostaną zwrócone. Serwis przejmuje na siebie całe ryzyko finansowe i pełni funkcję gwaranta i depozytariusza środków, a w przypadku sporów pomiędzy stronami - niezależnego arbitra.

Twoje środki są w dobrych rękach!

image
Recenzje

Od prawdziwych użytkowników.

 • ВР
  Володя Ралець

  Всім хто має проблеми з кредиторами , раджу звертатись за допомогою саме до цих консультантів . Тут в отримаєте і підтримку і дуже якісні поради . Стосовно вирішення проблем по кредитах

 • ММ
  Макс Миловский

  Ніколи не думав, що вирішення юридичних питань може бути таким легким! За допомогою цієї програми я швидко знайшов компетентного юриста, який допоміг мені впоратися з моєю проблемою. Дуже зручно та ефективно

 • ЯЛ
  Янош Лоренц

  Корисний додаток та хороша компанія в якій спеціалісти допоможуть та надададуть професійні відповіді на всі ваші запитання.

 • НІ
  Наталія Іващенко

  Сподобалось відношення і професійний підхід до справи,все на вищому рівні,дякую

 • RB
  RB28

  Чудовий додаток. Дуже допомогли)

 • АД
  Анна Д.

  Досить зрозумілий додаток, зручний у користуванні

 • БА
  Барин

  Допомогли вирішити питання з працівниками ТЦК, дякую

 • AR
  Archi_B

  Дуже простий в використанні додаток. Професіональні адвокати, та приємні консультанти. Рекомендую

 • AN
  And1kekkk

  Відмінний додаток! З ним я знайшов юриста за лічені хвилини. Зручний інтерфейс та багато функцій роблять його найкращим вибором для пошуку кваліфікованої юридичної допомоги.

 • AL
  albina309

  Завдяки цьому додатку я швидко знайшов досвідченого юриста, який допоміг мені розібратися у моїй правовій ситуації. Простий у використанні та результативний

 • SI
  Simpldimpl2

  Через додаток вирішив своє питання! Дякую

 • LY
  L.Yaro

  Дуже дякую за допомогу, рада що звернулась. Однозначно рекомендую, в наш час знайти достовірну інформацію дуже важко, але виявляється можливо))

 • ГЕ
  Герцог235689

  Доволі все добре працює. Почав користуватися недавно але вже задоволений. Консультантами задоволений. Дякую. Буду звертатись й надалі.

 • ДЛ
  Добрі люди

  Був у ДШВ. Отримав поранення. Все нормально, поставили на ноги, але не хочу бути тягарем для побратимів. Ротний сам запропонував звільнитись по сімейним. Тільки попросив правильно складений рапорт, бо їм наверх відчитатись треба. Зателефонував сюди. порадили юриста. Все за 2 дні зробив. можу радити іншим

 • ДД
  Даніїл Діхтяренко

  Звернувся по рекламі в інтернеті. Взяв консультацію і мені знайшли хорошого військового адвоката, який допоміг мені перевестись до іншої частини. Гарно працювали з документами та пояснили що і як. Рекомендую, висловлюю велику подяку адвокатам!

image
Premia

Uzyskaj konsultację

Wypełnij ankietę i zdobądź 50,00 PLN ryżu na konsultację

Podaj odpowiedzi na wskazane pytania, a my natychmiastowo przekażemy 50,00 PLN na pierwszą konsultację w mobilnej aplikacji KONSULTANT. Oznacza to, że konsultacja dla Ciebie będzie całkowicie bezpłatna, a prawnik otrzyma wynagrodzenie od naszej usługi. Zapewnia to szybką i jakościową odpowiedź od kilku ekspertów od razu. Bonusy są ograniczone czasowo, więc nie zwlekaj - działaj!

 • 0 dni
 • 0 godziny
 • 0 minuta
 • 0 drugi
image

Dziękujemy za rejestrację!

Zadaj pytanie za pomocą aplikacji mobilnej

 • Czy jesteś obecnie w Polsce?
 • Czy Twoje pytanie jest związane z migracją?
 • Czy wcześniej pytałeś innych prawników o swoje pytanie?
 • Czy twoje pytanie dotyczy sprawy karnej?
 • Czy wsparcie w uzyskaniu obywatelstwa w UE jest istotne?
 • Szukasz prawnika, który będzie reprezentował Twoje interesy przed polskimi sądami?
image

top 10

PRO konsultanci

Wszyscy konsultanci

 • PREMIUM 67 Топ 1
  image

  Kolomiets Witalij Władysławowicz

  Prawnik Polska / Kujawsko-Pomorskie województwo
  і
 • PREMIUM 44.07 Топ 2
  image

  Pryhodko Andzey Anatoliyevych

  Prawnik Polska / Warszawa
  і
 • PREMIUM 41.22 Топ 3
  image

  Semenczuk Aleksander Władimirowicz

  Prawnik Polska / Małopolskie województwo
  і
 • PREMIUM 38.51 Топ 4
  image

  Moroz Eugeniusz Ołehowicz

  Prawnik Polska / Lubelskie województwo
  і
 • PREMIUM 37.02 Топ 5
  image

  Prokopenko Polina

  Prawnik Polska / Wrocław
  і
 • PREMIUM 3.04 Топ 6
  image

  Semenjaka Mikołaj Andrzejewicz

  Prawnik Polska / Warszawa
  і
 • PREMIUM 1.01 Топ 7
  image

  Biliajew Kirill Olegowicz

  Prawnik Polska / Łódzkie województwo
  і
 • PREMIUM 0 Топ 8
  image

  Mołczanow Oleg

  Prawnik Polska / Warszawa
  і
 • PREMIUM 0 Топ 9
  image

  An Iryna Mykolajivna

  Prawnik Polska / Warszawa
  і
 • PREMIUM 0 Топ 10
  image

  Petryk Tetiana Oleksandriwna

  Prawnik Polska / Warszawa
  і

Sprawdzamy każdego specjalistę, który zarejestruje się w naszym serwisie i gwarantujemy jakość usług.
KONSULTANT to przejrzysty i największy ranking prawników i adwokatów stworzony, aby pomóc każdemu wybrać najlepszego specjalistę we właściwym miejscu i czasie.

Ranking prawników jest tworzony na podstawie pozytywnie zrealizowanych zleceń, Państwa opinii i ocen
i komentarze. Oceny nie można kupić: tworzą ją wyłącznie użytkownicy. Dlatego, jeśli potrzebujesz usług, porad lub przygotowania dokumentów od najlepszych prawników i adwokatów - możesz śmiało zaufać naszym specjalistom!

image

Ważny

Dowiedz się o nas